با توجه به اینکه وظیفه ما والدین این است که مهارت همدلی کودکان را به آنها آموزش دهیم و اولین قدم در رسیدن به این مهم، این است که کودکان در عمل، از خودِ ما  این موضوع را ببینند و در ذهن خود تجزیه و تحلیل نمایند و به این ترتیب تمرین همدلی با کودکان دیگر را انجام دهند.

چگونه با کودکان بی بضاعت همدلی کنیم؟!

با توجه به کمبود امکانات برای برخی قشرهای جامعه بر آن شدیم تا با کمک یکدیگر بتوانیم طرح همدلی کودک(طرح سایه) را به کمک شما عزیزان راه اندازی کنیم و این طرح را به عرصه ظهور برسانیم؛ ما در اینجا سعی داریم بدون پرداخت هیچ گونه وجه نقدی و فقط با دریافت کردن  کلیه وسایل بازی، سرگرمی و کتابهایی که کودکان شما دیگر نیازی به آن ندارند، و به امانت سپردن این وسایل به کودکان بی بضاعت، بتوانیم قدمی در رشد خلاقیت و استعدادهای نهفته این نو گُلان انجام دهیم؛ این چرخه امانت دادن وسایل ادامه خواهد داشت و پیگیری می گردد.

فرهنگ سازی به امانت سپردن وسایل بازی

این طرح فعلا در شهر تهران به صورت پایلوت انجام می شود؛ به امید روزی که بتوانیم برای کلیه کودکان نیازمند این مرز و بوم، این امکان را فراهم نماییم.

با توجه به شیوع بیماری کووید 19، کلیه پروتکل های بهداشتی با نظارت دقیق کارشناسان، در این خصوص اجرا خواهد شد.

 

فهرست